Εικαστικές Εφαρμογές

Το Μάθημα διδάσκει την καλλιτεχνική διερεύνηση, δηλ. τη διαδικασία της εικαστικής έρευνας και της δημιουργίας, η οποία καταλήγει στην έμπρακτη εφαρμογή της, καθιστώντας το καλλιτεχνικό έργο λειτουργικό, χρηστικό αντικείμενο της καθημερινής ζωής.