• Οικοσελίδα
  • Εικαστικές Τέχνες
  • Ελεύθερο Προοπτικό Σχέδιο

Ελεύθερο Προοπτικό Σχέδιο

Το Μάθημα έχει δύο γνωστικά αντικείμενα:

  • Το Ελεύθερο Σχέδιο, το οποίο καλλιεργεί την οπτική αντίληψη και τη σχεδιαστική δεξιότητα, για να οδηγήσει στην απόδοση της αντικειμενικής πραγματικότητας του περιβάλλοντος χώρου.
  • Το Προοπτικό Σχέδιο, το οποίο διδάσκει τη μέθοδο τρισδιάστατης απεικόνισης του ευρύτερου χώρου, δηλ. τους όγκους, τα κτήρια και το τοπίο, με έμφαση την απόδοση του βάθους.