Θέματα Τέχνης

Το Μάθημα βασίζεται στην Εικαστική Έκφραση και Σκέψη και στις πέντε Θεματικές Περιοχές Ταυτότητα, Χώρος-Τόπος, Κοινωνία και ζωή, Πολιτιστική Κληρονομιά και Πολιτισμός της εικόνας. Καλλιεργεί τη δημιουργικότητα μέσα από την παρατήρηση, τον πειραματισμό με υλικά, τον εμπλουτισμό εμπειριών, τη διερεύνηση της εικαστικής γλώσσας και την αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον και έργα τέχνης (Ιστορία της Τέχνης).