Εικαστικά

Το Μάθημα διδάσκει τη δημιουργική διαδικασία (εικαστική έρευνα - μελέτη, μορφολογικά - δομικά στοιχεία, πειραματισμούς με διαφορετικά μέσα / υλικά / τεχνικές, που συγκροτούν το έργο τέχνης.

Οι μαθητές διδάσκονται την Ιστορία της Τέχνης, δηλ. πώς να αναγνωρίζουν βασικές τεχνοτροπίες και χαρακτηριστικά σε έργα Τέχνης και κινήματα - ιστορικές περιόδους των εποχών και πολιτισμών.

Στο Γυμνάσιο ολοκληρώνεται το σύνολο των κύριων μορφολογικών, δομικών στοιχείων και αρχών Σύνθεσης και στην Α΄ Λυκείου γίνεται επανάληψη όλων και εμπέδωση, μέσα από εικαστικές πρακτικές-εφαρμογές.