Υποστηρικτικό Υλικό B΄ Γυμνασίου

Ιστορία της Τέχνης

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Έργα τέχνης - Εικαστικά 14/09/2018
Κυβισμός - Ιστορία της Τέχνης - Εικαστικά B΄Γυμνασίου 29/08/2018
Φοβισμός 1- Ιστορία της Τέχνης - Εικαστικά B΄Γυμνασίου 29/08/2019
Φοβισμός 2 - Ιστορία της Τέχνης - Εικαστικά B΄Γυμνασίου 29/08/2019
Βυζαντινή Τέχνη - Ιστορία της Τέχνης - Εικαστικά B΄Γυμνασίου 29/08/2018
Βυζαντινή Τέχνη2 - Ιστορία της Τέχνης - Εικαστικά B΄Γυμνασίου 29/08/2018

Σχέδια Μαθήματος

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Δειγματικό Σχέδιο μαθήματος Εικαστικά B΄ Γυμνασίου 29/08/2018
Άδειο δειγματικό Σχέδιο μαθήματος Εικαστικά B΄ Γυμνασίου 29/08/2018

Ασκήσεις – Δραστηριότητες

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Ανάλυση δομής - Εικαστικά B΄ Γυμνασίου 29/08/2018
Πώς αναλύουμε ένα έργο Τέχνης  - Εικαστικά B΄ Γυμνασίου 29/08/2018
Σύνθεση- μορφολογικά στοιχεία - Εικαστικά B΄ Γυμνασίου 29/08/2018
Τόνος και σχέδιο με κάνναβο - Βυζαντινή Τέχνη - Εικαστικά B΄ Γυμνασίου 29/08/2018

Εξεταστικά Δοκίμια-Δοκίμια Αξιολόγησης

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Δοκίμιο αξιολόγησης Βυζαντινή Τέχνη - Εικαστικά Β΄ Γυμνασίου 29/08/2018
Μέθοδοι διδασκαλίας  - Εικαστικά B΄ Γυμνασίου 29/08/2018