Υποστηρικτικό Υλικό Γ΄ Γυμνασίου

Ιστορία της Τέχνης

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Έργα τέχνης - Εικαστικά 14/09/2018
Κλασσική Εποχή - Ιστορία της Τέχνης - Εικαστικά Γ΄Γυμνασίου 29/08/2018
Σουρεαλισμός - Ιστορία της Τέχνης - Εικαστικά Γ΄Γυμνασίου 29/08/2018
Σουρεαλισμός2 - Ιστορία της Τέχνης - Εικαστικά Γ΄Γυμνασίου 29/08/2018
Κυκλαδική Τέχνη - Ιστορία της Τέχνης - Εικαστικά Γ΄Γυμνασίου 29/08/2018
Κυκλαδική Τέχνη2 - Ιστορία της Τέχνης - Εικαστικά Γ΄Γυμνασίου 29/08/2018
Εξπρεσιονισμός - Ιστορία της Τέχνης - Εικαστικά Γ΄Γυμνασίου 29/08/2018
Φουτουρισμός - Ιστορία της Τέχνης - Εικαστικά Γ΄Γυμνασίου 29/08/2018

Σχέδια Μαθήματος

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Δειγματικό Σχέδιο μαθήματος Εικαστικά Γ΄ Γυμνασίου 29/08/2018
Άδειο δειγματικό Σχέδιο μαθήματος Εικαστικά Γ΄ Γυμνασίου 29/08/2018

Ασκήσεις – Δραστηριότητες

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Ανάλυση δομής - Εικαστικά Γ΄ Γυμνασίου 29/08/2018
Ανάλυση και κριτική έργου τέχνης - Εικαστικά Γ΄ Γυμνασίου 29/08/2018
Ανάλυση και κριτική έργου τέχνης-Φύλλο εργασίας - Εικαστικά Γ΄ Γυμνασίου 29/08/2018
Φιγούρα φόρμες-Φύλλο εργασίας - Εικαστικά Γ΄ Γυμνασίου 29/08/2018
Φιγούρα κούρος-Φύλλο εργασίας - Εικαστικά Γ΄ Γυμνασίου 29/08/2018
Όγκος- φωτοσκίαση - Εικαστικά Γ΄ Γυμνασίου 29/08/2018
Πορτραίτο- Φύλλο εργασίας  - Εικαστικά Γ΄ Γυμνασίου 29/08/2018
Πορτραίτο προφίλ- Φύλλο εργασίας  - Εικαστικά Γ΄ Γυμνασίου 29/08/2018
Πώς αναλύουμε ένα έργο τέχνης - Εικαστικά Γ΄ Γυμνασίου 29/08/2018
Θερμά- ψυχρά χρώματα - Εικαστικά Γ΄ Γυμνασίου 29/08/2018
Θερμά- ψυχρά χρώματα2 - Εικαστικά Γ΄ Γυμνασίου 29/08/2018

Εξεταστικά Δοκίμια-Δοκίμια Αξιολόγησης

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Δοκίμιο αξιολόγησης Αναγέννηση - Εικαστικά Β΄ Γυμνασίου 29/08/2018
Μέθοδοι διδασκαλίας - Εικαστικά B΄ Γυμνασίου 29/08/2018